Điều khoản và điều kiện dành cho Khách hàng tại InXpress ( “Điều khoản và Điều kiện”)

Điều khoản và điều kiện dành cho Khách hàng tại InXpress ( “Điều khoản và Điều kiện”)

Những điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi InXpress

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Khi Bạn sử dụng các dịch vụ của InXpress  cũng có nghĩa là bản thân bạn đã đồng ý và đồng ý thay mặt cho người khác rằng Điều khoản và Điều kiện Vận chuyển hàng được liệt kê dưới đây sẽ được áp dụng từ lúc Nhà cung cấp chấp nhận việc Vận chuyển hàng hóa, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản bởi một nhân viên có thẩm quyền của InXpress.

“Lô hàng” có nghĩa là tất cả tài liệu, gói hàng hóa, bưu kiện hoặc các chi phí Lô hàng có trọng lượng nặng   được tính  phí vận chuyển một chiều dưới đối tác của Nhà cung cấp của InXpress để các hóa đơn cho Lô hàng đó đến từ InXpress. Mỗi lô hàng được phép vận chuyển được cho phép vận chuyển dựa trên cơ sở trách nhiệm hữu hạn được cung cấp trong tài liệu này.

“Nhà cung cấp” có nghĩa là công ty vận chuyển lấy hàng,vận chuyển và giao Lô hàng.

“InXpress” có nghĩa là Công ty TNHH InXpress Global,  bất kì chi nhánh nào của InXpress Global, bất kì Chi Nhánh Toàn Cầu, Người được cấp phép hoặc Người nhận quyền của InXpress.

“Bạn”,”Của Bạn”, hoặc “Bản thân bạn” có nghĩa là công ty của bạn và Bạn là người đại diện hợp pháp của công ty bạn.

1.            Tài khoản Inxpress

Khi  Bạn sử dụng dịch vụ của InXpress, Bạn đã nhận rằng Bạn là người đại diện hợp pháp của công ty bạn và Bạn đang tạo tài khoản InXpress cho công ty của mình. Bằng cách kêu gọi dịch vụ từ InXpress, Bạn và công ty của mình phải hiểu rằng InXPress không phải là công ty vận chuyển. Bạn sẽ không nhận được dịch vụ vận chuyển trực tiếp từ InXpress nhưng sẽ nhận được khuyến mãi từ InXpress cho dịch vụ vận chuyển được cung cấp từ Nhà vận chuyển hoặc Những Nhà vận chuyển.

Bạn đã đồng ý với điều khoản và điều kiện trong Đơn Đăng kí Tài khoản InXpress. Bạn cũng đồng ý rằng thông tin được cung cấp trong Đơn Đăng kí Tài khoản InXpress nhằm mục đích có được tín dụng và đảm bảo điều đó là sự thật. Bằng cách ký tên Đơn Đăng kí Tài khoản InXpress Bạn đã ủy quyền cho InXpress tìm hiểu sâu thêm về các tài liệu thảo khảo liên quan đến tín dụng và trách nhiệm tài chính của Bạn.

InXpress có thể hủy tài khoản của Bạn vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước hoặc trình bày lí do nào cho Bạn. Bạn đồng ý rằng nếu tài khoản bị hủy, bạn sẽ trả cho tất cả các lô hàng được thực hiện bởi tài khoản này kể cả có hóa đơn sau ngày bị hủy bỏ.

2.            Tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Người vận chuyển

Bạn đồng ý rằng các Lô hàng đều tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển, cũng như các Điều khoản và Điều kiện. Từng Nhà vận chuyển đều có các giới hạn và nghiêm cấm rằng Bạn đồng ý làm quen trước khi đấu thầu bất kì các Lô hàng với Nhà vận chuyển. Bạn cũng đồng ý rằng phải xem trước và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển mà các điều này đều có sẵn trên website và/hoặc trên vận đơn hàng không hoặc BOL. Bạn đảm bảo với InXpress và Nhà vận chuyển rằng tất cả các thông tin được cung cấp bởi bản thân Bạn đều đúng, hoàn thiện và chính xác, rằng Lô hàng được chuẩn bị  ở cơ sở an toàn bởi nhân viên của Bạn và họ đều là những người đáng tin cậy để giao việc chuẩn bị Lô hàng đó. Ngoài ra Bạn bảo vệ Lô hàng khỏi sự can thiệp không hợp lý trong quá trình chuẩn bị, lưu giữ và vận chuyển tới Nhà vận chuyển. Cuối cùng là Lô hàng ấy được đánh dấu và ghi địa chỉ rõ ràng , các thủ tục hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu và các luật và qui định khác đều được tuân thủ và các hóa đơn đều được kí bởi Bạn và Người đại diện hợp pháp của Bạn.

3.            Tỷ giá

Bạn đồng ý rằng tỷ giá được cung cấp bởi InXpress là dành riêng cho một mình Bạn và Bạn sẽ không để các công ty khác sử dụng nó mà không có sự ủy quyền từ InXpress. Bạn đồng ý rằng bán lại dịch vụ của InXpress cho các công ty các và thông báo InXpress ngay lập tức nếu công tý khác bị phát hiện sử dụng tài khoản InXpress của Bạn. Những tỷ giá này đều  thay đổi mà không được báo trước. Chúng có thể thay đổi nếu tính chất của Lô hàng khác với các lô hàng được Bạn báo cáo về mặt trọng lượng, kích thước, hàng hoá và các điều kiện khác không được mô tả chính xác tại thời điểm Lô hàng được xử lý.

4.            Bao bì

Bạn thừa nhận rằng Bạn đã đóng gói Lô hàng kĩ lưỡng để đảm bảo chúng được vận chuyển an toàn và xử lí chuyên nghiệp và bao bì của Lô hàng đáp ứng được yêu cầu của Nhà vận chuyển và tiêu chuẩn ngành đóng gói hàng hoá như vậy để vận chuyển như được mô tả trong điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển. Ngoài ra Bạn thừa nhận rằng hàng hóa trong Lô hàng không bị hư hỏng và ở trong tình trang tốt trước khi vận chuyển, ngoại trừ rằng khi bạn thừa nhận bạn không có liên quan đến việc đóng gói hàng hóa của Lô hàng đó hoặc bất kì hư hỏng có thể xảy ra đến hàng hóa của Lô hàng trước khi Lô hàng được đấu thầu cho Nhà vận chuyển hoặc sau đó.

5.            Yêu cầu bồi thường Mất mát hoặc Hư hỏng

Bạn đồng ý rằng InXpress hành động độc lập như Bên thứ ba “nhận hóa đơn” và không chịu trách nhiệm với Lô hàng. Bạn đồng ý rằng InXpress cũng không thể hiện hay hàm ý rằng InXpress là Nhà vận chuyển hoặc đại diện như là một Nhà vận chuyển cụ thể.

Bạn đồng ý rằng bất kì sự cố về dịch vụ, vận chuyển trễ, yêu cầu bồi thường mất mát hoặc hư hỏng đều được xử lý trực tiếp bởi Nhà vận chuyển Lô hàng và trả tiền thanh toán Lô hàng đó cho InXpress không phải chịu sự điều chỉnh của Điều khoản của hãng vận chuyển hoặc từ chối thanh toán khiếu nại. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng InXpress là một công ty hỗ trợ và công nghệ và không phải là công ty vận tải và chỉ có Nhà cung cấp dịch vụ có thể phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại về dịch vụ.

6.            Bảo hiểm

Bạn hiểu và đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm việc sắp xếp các lô hàng bị trễ hoặc bảo quản thiệt hại trực triếp với Nhà vận chuyển các Lô hàng được đặt qua InXpress. InXpress không chịu trách nhiệm với bất kì hư hỏng hàng hóa, Lô hàng bị chậm trễ hoặc mất mát được vận chuyển bởi Nhà vận chuyển của InXpress. Bạn có thể chọn sản phẩm bảo hành lô hàng thông qua FreightSafe trên trang web của InXpress nhưng InXpress sẽ không chịu trách nhiệm việc cung cấp dịch vụ này. Sản phẩm của FreightSafe là một bảo hành dịch vụ vận chuyển chứ không phải là bảo hiểm. FreightSafe không có mặt trên tất cả các nước. Vui lòng hỏi văn phòng InXpress nơi bạn để biết thêm chi tiết. Nếu bạn chọn sản phẩm của FreightSafe, các điều khoản và điều kiện được liệt kê trên trang web của InXpress sẽ được áp dụng. Nếu Bạn quyết định không chọn đảm bảo Lô hàng, thì Bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm tiêu chuẩn của Nhà vận chuyển nếu được Nhà vận chuyển cấp, theo các điều khoản và điều kiện của họ. Bạn đồng ý chấp nhận quyết định của Nhà vận chuyển là giải pháp đầy đủ và cuối cùng về việc yêu cầu bồi thường của bạn cho dù Bạn đã chọn bảo hiểm hay không.

7.            Thủ tục hải quan

Nhà vận chuyển sẽ xử lý lô hàng của bạn để thông quan tại quốc gia nơi đến. Thủ tục thông quan có thể khác nhau ở các nước khác nhau. Bạn đồng ý rằng khoản thanh toán cho InXpress không phụ thuộc vào điều kiện của bất kỳ hành động hoặc sự chậm trễ nào của các quan chức hải quan.

8.            Thanh toán

Bạn đồng ý thanh toán cho InXpress trong vòng 14 ngày TỪ NGÀY NHẬN ĐƯỢC HÓA ĐƠN trừ các hóa đơn đối với các khoản Thuế mà bạn chấp nhận thanh toán ngay lập tức khi nhận được hóa đơn. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp tài khoản của Bạn không được thanh toán dựa trên các điều khoản trên hoặc được mô tả trên hóa đơn, khoản giảm giá của Bạn có thể bị giảm xuống vì thế giá lô hàng có thể tăng lên trên tất cả các khoản tiền muộn hơn 30 ngày. Bạn cũng đồng ý rằng InXpress có thể hạn chế Lô hàng và cước vận chuyển đến khi tài khoản của Bạn được cập nhật và tất cả chi phí thu thập, kể cả phí luật sư hợp lý nếu phát sinh, cũng sẽ là trách nhiệm của Bạn. Nhiệm vụ và Thuế có thể lên đến 6 tháng sau khi hóa đơn. Điều khoản thanh toán cho InXpress sẽ không được gia hạn do các vấn đề đang chờ giải quyết với các Nhà vận chuyển. Mặc dù có bất kỳ hướng dẫn nào để thu thập khoản thanh toán từ bất kỳ Bên thứ ba nào khác hoặc sự nhầm lẫn của Bạn về việc ai phải trả tiền, Bạn đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn InXpress của Bạn trong các điều khoản ở trên.

9.            An ninh

Bạn đồng ý gửi hàng hóa và vật liệu đáp ứng yêu cầu và các giới hạn bảo mật tại thời điểm vận chuyển. Bạn sẽ chỉ vận chuyển hàng hoá và tài liệu mà bạn sở hữu hoặc bắt nguồn từ Bạn hoặc Công ty của bạn.

10.           Hàng hóa nguy hiểm

Khi bạn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, theo định nghĩa hàng nguy hiểm của Nhà vận chuyển, bạn sẽ đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển về các quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bao gồm nhưng không giới hạn quy cách đóng gói tiêu chuẩn, sự chuẩn bị cho việc vận chuyển, đào tạo và cập nhật thông tin cho nhân viên của mình và các công văn, chứng từ theo yêu cầu. Bạn cần chứng minh được rằng các nhân viên phụ trách của đơn vị mình đã được đào tạo và hướng dẫn một cách chuẩn mực về việc xử lý và vận chuyển hàng nguy hiểm. Trong trường hợp vi phạm bất kỳ yêu cầu nào về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, bạn sẽ đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn và đồng ý miễn trừ InXpress khỏi bất cứ thiệt hại hay trách nhiệm nào từ các lô hàng vi phạm hoặc các vi phạm quy định (về hàng hóa nguy hiểm).

11.            Hoàn Tiền

Khi khách hàng thanh toán hoặc InXpress thu tiền qua thẻ tín dụng hoặc các phương tiện giao dịch tự động, khách hàng cần nêu rõ các vấn đề liên quan tới hóa đơn hay đề nghị hoàn tiền dựa theo điều khoản hợp đồng hay quyền lợi pháp lý bằng văn bản gửi tới InXpress.

12.          Những điều khác

Trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này, không có sự đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, bởi các hoạt động của luật pháp hoặc các hình thức khác, của các dịch vụ được cung cấp bởi một mục đích cụ thể hoặc phát sinh từ quá trình giao dịch hoặc sử dụng hoặc buôn bán. InXpress sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn liên quan đến các dịch vụ đã được cung cấp, bao gồm không có hạn chế tổng quát của các điều đã nói ở trên, bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả hoặc bất kỳ thương tật hoặc thiệt hại nào cho người và tài sản. InXpress sẽ không chịu trách nhiệm đối với hàng hoá hoặc vật liệu bị hư hỏng do vận chuyển. Ngoài ra, InXpress sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì mất mát hoặc hư hỏng phát sinh nằm ngoài kiểm soát của InXpress. Chúng bao gồm nhưng không hạn chế với: Chúng bao gồm nhưng không giới hạn đối với: hư hỏng về mặt điện tử hoặc từ tính, xóa dữ liệu, hình ảnh điện tử hoặc hình ảnh, dữ liệu hoặc bản ghi; nguyên nhân do tự nhiên , hành vi của các cơ quan công quyền hành động với thẩm quyền thực tế hoặc rõ ràng; hành vi hoặc thiếu sót của hải quan hoặc các cơ quan chức năng tương tự không cung cấp đầy đủ thông tin do Bạn cung cấp; việc áp dụng các quy định an ninh do chính phủ quy định; một cơ quan chính phủ giữ; bạo loạn, đình công hoặc tranh chấp lao động khác; tình trạng bất ổn dân sự; hành động công nghiệp 'làm gián đoạn bất kỳ hình thức nào trong mạng lưới giao thông hàng không hoặc mặt đất như hiện tượng thời tiết và thiên tai.

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ thay thế cho bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác được cung cấp cho Bạn bởi bất kỳ ai tại InXpress trừ khi bằng văn bản.

Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của Bạn đối với InXpress về bất kỳ dịch vụ nào do InXpress hoặc Nhà vận chuyển phải được làm bằng văn bản và gửi đến InXpress theo các điều khoản do Nhà vận chuyển yêu cầu hoặc trong vòng 14 ngày kể từ ngày lập hoá đơn, tùy theo thời điểm nào trước đó và bất kỳ yêu cầu bồi thường nào không được thực hiện hoặc thông báo như trên sẽ được xem là miễn trừ và tuyệt đối cấm trừ khi Bạn có thể chứng minh rằng Bạn không thể thực hiện đúng thời hạn này và bạn đã đưa ra yêu cầu bồi thường ngay khi có thể hợp lý để Bạn thực hiện.

Tuy nhiên, InXpress sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào do InXpress hoặc bất kỳ Nhà vận chuyển nào cung cấp cho Bạn trừ khi được yêu cầu và thông báo bằng văn bản sẽ được trao cho InXpress trong vòng 6 tháng kể từ ngày sự việc hoặc sự kiện được cho là gây ra hành động chống lại InXpress.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh dưới hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện, vì lợi ích của InXpress, sẽ được áp dụng đối với thẩm quyền không độc quyền của Toà án và được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia hoặc quốc gia của bên liên quan trong lô hàng có trách nhiệm thanh toán hoá đơn InXpress và bên đó không thể hủy ngang  được đối thẩm quyền đó trừ khi trái với luật áp dụng.

Lời khuyên và thông tin được cung cấp bởi InXpress chỉ được cung cấp cho Bạn và Bạn đồng ý không chuyển bất kỳ lời khuyên hoặc thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của InXpress. Bạn đồng ý bồi thường InXpress đối với mọi tổn thất và thiệt hại do hậu quả của việc Bạn vi phạm yêu cầu này.

Bạn đồng ý sử dụng, xuất bản và xử lý thông tin trong Tài khoản của bạn bởi InXpress, bên nhận quyền của công ty, Nhà vận chuyển và các nhà cung cấp khác, những người có thể yêu cầu thông tin này để giúp Bạn trong nhu cầu vận chuyển. InXpress sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ ai ngoài các công ty liên quan liên kết với InXpress. Tất cả thông tin được lưu trữ an toàn theo luật bảo vệ dữ liệu địa phương.

Việc hết hiệu lực hoặc không thi hành bất kỳ điều khoản nào sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác của các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đã đọc và đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện InXpress này và bạn thừa nhận rằng Bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển.