CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách thức InXpress thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (thông tin cho phép InExpress nhận dạng hoặc liên hệ với bạn) và Dữ liệu Phi Cá nhân (thông tin không trực tiếp nhận dạng bạn khi bạn tương tác với Trang web) trên trang www.inxpress.com, giao diện người dùng Weship, ứng dụng điện thoại, thông tin khách hàng trên phần mềm độc quyền XMS của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ và nền tảng kỹ thuật số nào khác được InXpress chính thức vận hành hoặc sử dụng theo thời gian (“Trang web”) cũng như qua điện thoại hoặc bằng giấy. Chính sách bảo mật sẽ thông báo cho bạn những vấn đề sau:

1. Thông tin định dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn qua Trang web, cách chúng được sử dụng và những người mà có thể nhận được thông tin chia sẻ

2. Những lựa chọn cho bạn liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của bạn

3. Quy trình bảo mật tại chỗ để bảo vệ ngăn chặn việc lạm dụng các thông tin của bạn

4. Cách sửa lại bất kỳ sự thiếu chính xác trong thông tin

Đăng ký

Để sử dụng Trang web, người dùng trước tiên phải hoàn thành mẫu đăng ký. Trong quá trình đăng ký, người dùng yêu cầu phải cung cấp những thông tin nhất định (ví dụ như tên hay địa chỉ email). Những thông tin này được sử dụng để liên hệ với bạn về các sản phẩm/dịch vụ trên Trang web mà bạn có thể quan tâm. Theo lựa chọn của mình, bạn cũng có thể cung cấp các thông tin nhân khẩu (ví dụ như giới tính hoặc độ tuổi) về bản thân bạn. Tuy nhiên, chúng không bắt buộc.

Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Thông tin

Chúng tôi là người sở hữu duy nhất đối với những thông tin thu thập được từ Trang web. Chúng tôi chỉ truy cập/thu thập các thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc các hình thức liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê các thông tin này cho bất kỳ ai.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để phản hồi lại bạn về những vấn đề khiến bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài tổ chức của chúng tôi, trừ trường hợp cần thiết để thực hiện yêu cầu của bạn, ví dụ như vận chuyển đơn hàng.

Quyền lợi của khách hàng

Trừ khi bạn không yêu cầu chúng tôi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để giới thiệu các điểm đặc biệt, sản phẩm hay dịch vụ mới, hoặc những thay đổi trong chính sách bảo mật này. Bạn có thể từ chối để dừng nhận các email tiếp thị của chúng tôi bằng việc làm theo hướng dẫn hủy đăng ký trong những email này.

Chúng tôi gửi các email thông báo liên quan đến các đơn hàng cụ thể khi cần thiết.

Đơn hàng

Chúng tôi yêu cầu các thông tin từ bạn trong mẫu đặt hàng của chúng tôi. Để mua hàng, bạn phải cung cấp thông tin liên hệ (như tên và địa chỉ chuyển hàng) và thông tin thanh toán (như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn). Những thông tin này được sử dụng cho mục đích thanh toán và để thực hiện đơn hàng của bạn. Nếu chúng tôi gặp vấn đề trong việc xử lý đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng những thông này để liên hệ với bạn.

Email/Địa chỉ IP

Chúng tôi ghét thư rác và cam đoan là bạn cũng như vậy. Chúng tôi sẽ không bán địa chỉ email của bạn hoặc cung cấp địa chỉ IP của bạn cho bất kỳ ai. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP trong nội bộ để duy trì bảo mật hệ thống, phân tích xu hướng, quản lý các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như thu thập tổng hợp các dữ liệu cho việc phân tích. Chúng tôi sẽ sử dụng emai và thông tin của bạn để liên lạc với bạn cùng với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Quyền truy cập và Kiểm soát Thông tin

Bạn có thể từ chối mọi liên hệ từ chúng tôi trong tương lai vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể làm theo các bước chỉ dẫn sau vào bất cứ lúc nào bằng việc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website của chúng tôi.

Xem những dữ liệu nào mà chúng tôi có được từ bạn , nếu có.

Thay đổi/chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào về bạn mà chúng tôi có

Yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu nào về bạn mà chúng tôi có

Trinh bày vấn đề của bạn đối với việc sử dụng các dữ liệu này của chúng tôi

Nếu bạn dưới 16 tuổi

Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn không được phép có tài khoản Dịch vụ. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ, hoặc chỉ đạo bất kỳ nội dung nào hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện hoặc có lý do để nghi ngờ bạn là người dùng dưới 16 tuổi, chúng tôi rất tiếc phải đóng tài khoản của bạn. Vui lòng xem Điều khoản Thỏa thuận đối với thông tin về việc hủy bỏ tài khoản.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Cookie là một tập tin dữ liệu lưu trữ trên ổ cứng của người truy cập nhằm hỗ trợ chúng tôi cải thiện việc truy cập vào website của bạn và nhận diện các khách truy cập thường xuyên vào trang web của chúng tôi. Ví dụ, khi chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn, bạn không phải đăng nhập bằng mật khẩu nhiều hơn một lần, do đó tiết kiệm được thời gian khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Cookie cũng cho phép chúng tôi theo dõi và xác định sở thích của người dùng nhằm cải thiện trải nghiệm trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie không liên quan đến bất kỳ thông tin định dạng cá nhân nào trên trang web của chúng tôi.

Chia sẻ

Chúng tôi sử dụng các công ty bên ngoài để vận chuyển đơn hàng và xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng cho người dùng đối với các hàng hóa và dịch vụ. Những công ty này không giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng các thông tin định dạng cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện đơn hàng của bạn.

Và/hoặc:

Chúng tôi hợp tác với bên khác để cung cấp những dịch vụ cụ thể. Khi người dùng đăng ký các dịch vụ này, chúng tôi sẽ chia sẻ tên, hoặc các thông tin liên hệ khác cần thiết cho bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ đó. Những bên này không được phép sử dụng các thông tin định dạng cá nhân ngoại trừ mục đích cung cấp những dịch vụ trên.

Liên kết

Trang web này có chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các nội dung hoặc các quy định bảo mật của các trang web này. Chúng tôi khuyến cáo cho người dùng khi rời khỏi trang web của chúng tôi, và khuyên họ nên đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web thu thập thông tin định dạng cá nhân. Xin lưu ý rằng nếu bạn chuyển đến một trang web khác không được vận hành bởi InExpress, bạn có thể phải tuân theo chính sách bảo mật của trang web thuộc bên thứ ba này.

Khảo sát và Cuộc thi

Thỉnh thoảng, trang web của chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin qua các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện, và bạn có thể chọn tham gia hoặc không, từ đó tiết lộ các thông tin này. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên hệ (ví dụ như tên và địa chỉ giao hàng) và thông tin nhân khẩu (ví dụ như mã bưu chính, độ tuổi). Thông tin liên hệ sẽ được sử dụng để thông báo người chiến thắng và trao giải thưởng. Thông tin khảo sát sẽ được dùng cho mục đích giám sát và cải thiện việc sử dụng cũng như sự hài lòng đối với trang web này.

Bảo mật

Chúng tôi thực hiện những biện pháp bảo mật hợp lý về mặt thương mại để hỗ trợ việc bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin cá nhân của mình qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ trực tuyến và ngoại tuyến.

Mỗi khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ, email), thông tin này sẽ được mã hóa và được truyền đến cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng việc tìm biểu tượng khóa ở thanh địa chỉ và tìm kiếm ký hiệu "https" ở đầu địa chỉ của trang web.

Trong khi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân được truyền đi trực tuyến, chúng tôi cũng bảo vệ các thông tin của bạn ngoại tuyến. Chỉ có nhân viên của chúng tôi, những người cần thông tin để thực hiện các công việc cụ thể (ví dụ như tiến hành thanh toán hay hỗ trợ khách hàng) mới được cấp quyền truy cập các thông tin định dạng cá nhân. Các máy tính/máy chủ lưu giữ các thông tin định dạng cá nhân của chúng tôi được đặt ở một môi trường an toàn,

Chúng tôi giới hạn truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những công ty nhất định cần các dữ liệu này để vận hành, phát triển hay cải thiện Dịch vụ. Những cá nhân hay tổ chức đối tác này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể bị kỷ luật, bao gồm việc chấm dứt và khởi tố hính sự nếu họ không thực hiện đúng nghĩa vụ này.

Trong trường hợp chúng tôi xác định xảy ra sự cố bảo mật dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email, bưu điện, điện thoại hoặc các phương tiện khác theo luật định.

Truy cập thông tin

Bạn có quyền truy cập thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn.

Quyền xóa bỏ, chỉnh sửa và xuất dữ liệu. Chúng tôi cho phép bạn được xóa bỏ, chỉnh sửa và xuất các thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo Điều khoản Khách hàng và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi được nêu dưới đây.

Lưu giữ. Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong thời gian chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc khi tài khoản của bạn vẫn mở. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ một số dữ liệu sau khi tài khoản của bạn đã đóng hoặc bạn dừng sử dụng Dịch vụ, với mục đích nêu ra dưới dây.

Sau khi bạn đóng tài khoản, chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân khi cần thiết hợp lý để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (bao gồm yêu cầu thực thi pháp luật), đáp ứng các yêu cầu pháp lý, duy trì bảo mật, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, giải quyết tranh chấp, thi hành các Điều khoản Khách hàng, cung cấp tính năng mới mà bạn có thể quan tâm, hoặc để thực hiện yêu cầu “hủy đăng ký” của bạn đối với các tin nhắn của chúng tôi. Nếu không có nghĩa vụ nào trên đây được áp dụng, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu bằng văn bản của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ các Dữ liệu Phi Cá nhân sau khi tài khoản của bạn đã đóng.

Luật Bảo vệ Dữ liệu áp dụng

Theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung (EU) 2016/679, người kiểm soát dữ liệu là InExpress Global Ltd.

Nơi chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân đối với Khách hàng Châu Âu

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một địa điểm bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA"). Dữ liệu cũng có thể được xử lý bởi các nhân viên hoạt động bên ngoài EEA - những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Những nhân viên này có thể tham gia, bên cạnh các công việc khác, giải quyết các yêu cầu, xử lý các chi tiết thanh toán của khách hàng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý chuyển, lưu trữ hoặc xử lý các dữ liệu này. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi luôn đảm bảo thông tin của bạn chỉ được truyền tải trong sự tuân thủ tuyệt đối theo luật bảo vệ dữ liệu và/hoặc luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng tại châu Âu. Cụ thể, điều này có nghĩa là thông tin của bạn sẽ chỉ được truyền đến các quốc gia có mức độ bảo vệ tương xứng (ví dụ, vì Ủy ban Châu Âu đã xác định quốc gia nào cung cấp mức độ bảo vệ tương xứng) hoặc người nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn theo các điều kiện được cung cấp bởi Ủy ban Châu Âu (“Điều khoản Mẫu EU”). Bạn chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra chính sách bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà chúng tôi liên kết tới.

DỊch vụ của chúng tôi có thể được truy cập qua mạng Internet và có khả năng được truy cập bởi bất kỳ người dùng nào trên toàn thế giới. Những người dùng khác có thể truy cập Dịch vụ từ bên ngoài khu vực EEA. Điều này có nghĩa là nơi mà bạn lựa chọn để đăng tải dữ liệu lên Dịch vụ, nó có thể được truy cập từ mọi nơi trên thế giới, và do đó, việc truyền dữ liệu của bạn ra ngoài khu vực EEA có thể được cho là đã xảy ra. Sự chấp thuận của bạn đối với việc truyền tải dữ liệu này với cách thức trên là vì mục đích như vậy.

Nơi chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào các phần nhất định trong trang của chúng tôi, bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua Internet không an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền đến trang của chúng tôi; bất cứ sự truyền tải nào cũng có thể gây rủi ro cho chính bạn. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và các tính năng bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn việc truy cập trái phép.

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của bên thứ ba là đối tác, mạng, nhà quảng cáo và các chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo dường dẫn đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ đối với chính sách về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó.

Khiếu nại: Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại về việc sử dụng của chúng tôi đối với thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở cuối Chính sách Bảo mật này hoặc liên hệ với cơ quan giám sát Vương quốc Anh – Văn phòng Ủy viên Thông tin (“ICO”)

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực từ ngày (bổ sung ngày) và sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi có bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản của nó trong tương lai. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên trang web này.

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào và bạn nên kiểm tra Chính sách Bảo mật này định kỳ. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đã đăng tải bất kỳ sự sửa đổi nào đối với Chính sách Bảo mật trên trang này sẽ được hiểu là sự thừa nhận của bạn đối với những sửa đổi đó và là sự chấp thuận tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi của Chính sách Bảo mật.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng đối với Chính sách Bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi, hoặc bằng một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn cảm thấy chúng tôi không tuân thủ theo chính sách bảo mật này, bạn nên liên hệ với với chúng tôi ngay lập tức.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến đóng góp, hay khiếu nại nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn thay đổi, truy cập, hoặc loại bỏ Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.