Liên hệ chúng tôi

Call us on: +84 (4) 3944 9971

InXpress Vietnam
Suite 202, MayFlower Building, 81 Bui Thi Xuan Street
Hai Ba Trung District, Hanoi
SR of Vietnam

Xem địa điểm gần bạn

Gửi thư cho chúng tôi

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có định hướng và đam mê xây dựng một doanh nghiệp thành công. Chúng tôi đang có sẵn những cơ hội nhượng quyền thương mại ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy hoàn thành thông tin bên dưới và chuyên gia đầu tư nhượng quyền của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay.

 Security code