Cập nhật tình hình dịch COVID-19 và cách chúng tôi quản lý việc hỗ trợ cho các nhu cầu vận chuyển của bạn.

Tại InXpress, chúng tôi đặt sự an toàn của nhân viên và khách hàng là ưu tiên số một. Trong bối cảnh bùng phát của dịch COVID-19, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ trong khi các khách hàng và ngành công nghiệp hậu cần đang thay đổi theo nhiều cách làm việc khác nhau. Đây là những gì chúng tôi đang thực hiện để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ liên tục cho các doanh nghiệp trong thời điểm này. Tình hình đang thay đổi một cách nhanh chóng và đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi. Cập nhật ngày 3 tháng 4.

Do sự bùng phát không thể lường trước của đại dịch COVID-19, InXpress đã phải thực hiện một số thay đổi trong cách thức làm việc. Chúng tôi vẫn đang làm việc cật lực và chăm chỉ để hỗ trợ duy trì hoạt động của toàn bộ khách hàng và đại lý nhận quyền.

Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực toàn cầu nhằm khắc phục và ngăn chặn sự lây lan của vi-rút Corona, điều này đã tạo ra những ảnh hưởng chưa từng thấy đến ngành công nghiệp vận chuyển.

Những thông tin sau đâu sẽ thể hiện các biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện tại InXpress. 

Cách ly xã hội – Tất cả các đối tác vận chuyển của InXpress đã có những thay đổi trong cách thức thực hiện việc ký xác nhận khi nhận và giao hàng nhằm hỗ trợ và tuân theo qui định về cách ly xã hội. Sức khỏe và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và biện pháp này giúp giảm thiểu rủi ro cho cả khách hàng và nhân viên.

Các tài xế sẽ không còn yêu cầu về chữ ký xác nhận nữa mà thay vào đó sẽ là yêu cầu và ghi chép lại Họ của khách hàng. Chữ ký xác nhận của khách hàng sẽ được ghi lại dưới dạng “COV” hoặc “CV”.

Xuất cảnh - InXpress hiện đang có lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc xuất cảnh.

Các cuộc họp – Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi trong lịch trình của các sự kiện sắp tới và tất cả các hội nghị của công ty đã được trì hoãn lại hoặc hủy bỏ. Nếu bạn muốn có một cuộc họp với đội ngũ nhân viên của InXpress, thì nó sẽ được thực hiện thông qua các phần mềm trực tuyến như Skype.

Nhân viên: Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch dự phòng khẩn cấp là “Làm việc tại nhà” và đã được triển khai cho toàn bộ nhân viên nhằm đảm bảo an toàn cho họ.

Xin lưu ý rằng tất cả các phương tiện liên lạc của chúng tôi như điện thoại, email, đề xuất và tạo chi phí và lập hóa đơn sẽ vẫn hoạt động bình thường và đều đặn khi chúng tôi làm việc từ xa.