Mô hình kinh doanh đã được chứng thực

Thành lập từ năm 1999 mô hình kinh doanh của InXpress đã mang lại lợi nhuận cho các đại lý suốt 16 năm qua. Chúng tôi đã phát triển mô hình này để mang lại tỷ lệ 100% hoàn vốn trong năm đầu tiên * , trở thành đại lý nhượng quyền của InXpress là một sự đầu tư đúng đắn.

Hỏi thông tin ngay bây giờ

20

năm trong kinh doanh

Chi phí đầu tư

Nó sẽ tốn ít hơn những gì bạn nghĩ để thành lập và phát triển một nhượng quyền của InXpress và mô hình của chúng tôi dựa trên lợi nhuận đạt được sau sự đầu tư một năm của bạn.
Chi phí bắt đầu phụ thuộc vào mỗi nước khác nhau, địa điểm, quy mô và mật độ dân số. Những nhà tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu và chứng mình rằng việc đầu tư vào InXpress là một sự đầu tư đúng đắn.

Tôi có thể xây dựng mô hình nhượng quyền của tôi ở đâu tại Việt Nam

Với nhiều khu vực còn đang chờ đợi bạn trong Việt nam và tiếp tục phát triển, hãy liên hệ chúng tôi để khai thác những tiềm năng tuyệt vời ở khu vực bạn.

Đào tạo và hỗ trợ liên tục

Với sự đào tạo toàn diện ban đầu, hỗ trợ liên tục và sự phát triển liên tục từ những huấn luyện viên kinh doanh sẽ giúp bạn đạt đến thành công.

Câu hỏi thường gặp

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

We're looking for career minded individuals dedicated to building a successful business. We have fantastic franchise and regional opportunities available right now. If you would like to find out more, complete the form below and one of our Franchise Investment specialists will be in contact with you.

 Security code

Các giải thưởng của chúng tôi

Award
Award
Award